miércoles, 15 de enero de 2014

Il·lustració per l'article d'opinió del setmanari Directa #345
En aquest número 345 il·lustro un article de Giuseppe Aricó i Marco Luca Stanchieri, de l'Observatori Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) titulat
Agricultura urbana comunitària: esperit ecològic o lluita social? i el qual explica, en resum, que l'agricultura urbana no només representa una pràctica ambiental, sinó també la materialització física d'unes reivindicacions socials provocades per un controvertit model d'urbanisme neoliberal i control social.

Ja podeu trobar aquest número als quioscs d'arreu de Catalunya.
També podeu trobar més informació a la seva pàgina web: http://www.setmanaridirecta.info/

No hay comentarios:

Publicar un comentario