jueves, 3 de septiembre de 2015

Cartell i imatge gràfica per la Festa Major d'Igualada 2015

Molt content perquè vaig tenir l'honor de realitzar el cartell i tota la imatge gràfica de la Festa Major d'Igualada, que va tenir lloc del 17 al 24 d'Agost de 2015.

Explicació cartell:

"Des de ben petits, quan parlàvem de Festa Major, pensàvem primer de tot en les atraccions o "cavallitus" i en la imatgeria festiva, que és el que crida més l'atenció a la quitxalla.
Al igual que un carrousel, la vida dóna voltes i ens fem grans, però, a qualsevol edat seguim revivint aquella mateixa il·lusió i encisament per aquests elements festius ara en els ulls dels nostres fills i/o néts, o bé ja, des d'una participació activa en el folklore de la Festa.

Un cartell amb un disseny fresc, informal i colorista, on he volgut posar també èmfasi, amb la imatge del carrousel, en la importància del treball en equip dels diferents protagonistes de la Festa Major d'Igualada"

---

Muy contento porque tuve el honor de realizar el cartel y toda la imagen gráfica de la Fiesta Mayor de Igualada, que tuvo lugar del 17 al 24 de Agosto de 2015.
 

Explicación cartel:

"Desde muy pequeños, cuando hablábamos de Fiesta Mayor, pensábamos antes que nada en las atracciones o los "cavallitos "y en la imaginería festiva, que es lo que más llama la atención a los niños. 

Al igual que un carrusel, la vida da vueltas y nos hacemos mayores, pero, a cualquier edad seguimos reviviendo esa misma ilusión por estos elementos festivos ahora en los ojos de nuestros hijos y/o nietos, o bien ya, desde una participación activa en el folclore de la Fiesta.

Un cartel con un diseño fresco, informal y colorista, donde he querido poner también énfasis, con la imagen del carrusel, en la importancia del trabajo en equipo de los diferentes protagonistas de la Fiesta Mayor de Igualada"


Links relacionats/Links relacionados:

Presentació del cartell / Presentación del cartel

Entrevista per al Canal Taronja / Entrevista para el Canal Taronja

Mapping pregó de la Festa Major on el meu cartell animat fa d'introducció
1 comentario: