martes, 20 de octubre de 2015

Nueva ilustración para Opticks magazine #19

Nova il·lustració per Opticks magazine #19, aquest cop il·lustrant un text del periodista musical Gustavo Iglesias (Hoy empieza todo, Radio3) amb títol, com el tema de la revista, "Suerte".
Aquí podeu veure la revista sencera i llegir l'article: http://www.opticksmagazine.com/numero19/#numero19/page/128-129

http://xaviermula.com/2015/10/20/opticks-magazine-19/

---
Nueva ilustración para Opticks magazine #19, esta vez ilustrando un texto del periodista musical Gustavo Iglesias (Hoy empieza todo, Radio3) con título, como el tema de la revista, "Suerte".
Aquí puedes ver la revista y leer el artículo: http://www.opticksmagazine.com/numero19/…

 
http://xaviermula.com/2015/10/20/opticks-magazine-19/
---
New illustration for Opticks magazine #19, illustrating a text from music journalist Gustavo Iglesias (Hoy empieza todo, Radio3) with the title, as the topic of the magazine, "Luck".
Here you can see the magazine and read the article:
http://www.opticksmagazine.com/numero19/…

No hay comentarios:

Publicar un comentario